StartBoard

Belt & Chain

Ondernemingsplan laten maken handelsbedrijf

Tegen deze achtergrond heeft ondernemer Ramsis recentelijk (december 2018) Belt & Chain B.V. opgericht. Belt & Chain B.V. vormt onderdeel van Blockchain Innovations B.V., nu nog gevestigd in Almere, maar weldra in Turkije, vanwege het meer gunstige fiscale klimaat aldaar. Belt & Chain richt zich op het faciliteren van financiële overeenkomsten tussen diverse internationale partijen, alsmede het optreden als tussenhandelaar.

In de praktijk betekent dit in de eerste plaats dat er vanuit het netwerk van ondernemer Ramsis vanuit de vraagkant enerzijds een verzoek komt op zoek te gaan naar geschikte leveranciers en anderzijds vanuit de aanbodkant een verzoek voor het vinden van een goede afnemer. Het spreekt voor zich dat de ondernemer op deze manier in staat is de aanbodkant met de vraagkant te verbinden, waarna beide partijen met elkaar om tafel kunnen gaan.

Hieruit volgen lange trajecten: het kan maanden duren voordat een deal rond is. Belt & Chain vervult gedurende de lopende onderhandelingen een bemiddelende functie, maar beslist niet mee over prijzen en voorwaarden, zoals welke partij bijvoorbeeld gedurende welk deel van het transport verantwoordelijk is voor de risico’s en kosten ervan.

Wanneer de deal echter rond is, waarbij dan over het algemeen wordt afgesproken dat een bepaalde hoeveelheid goederen gedurende een looptijd van circa vijf jaar in een bepaalde frequentie wordt afgenomen en geleverd tegen een bepaalde prijs, vervult Belt & Chain haar hoofdfunctie, waarmee ook het geld wordt verdiend: ze faciliteert de betaling en treedt op als tussenhandelaar. Dit houdt in dat Belt & Chain de betaling van de afnemer ontvangt en hiervan de leverancier betaalt voor de vracht. Op deze manier kunnen beide partijen handelen met elkaar, zonder risico’s te lopen op financieel gebied. Juridisch gezien doen beide partijen immers zaken met ondernemer Ramsis, die zij goed kennen, die hun taal spreekt en die werkt vanuit een politiek en economisch stabiel klimaat.

Belt & Chain ontvangt per maand een deel van de winst die de afnemer maakt op de levering. Omdat op dit moment nog enkel wordt gewerkt met Chinese afnemers, bedraagt dit deel vijftig procent

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555