StartBoard

Backyard Biologics

Ondernemingsplan laten opstellen

Backyard Biologics is een educatief centrum inclusief een buitenschoolse opvang (BSO). Het educatief centrum houdt zich bezig met het organiseren van workshops en evenementen gericht op het duurzaamheid en ecologie. Hiermee wil het bedrijf men stimuleren en/of leren duurzamer en bewuster te leven. Hiernaast organiseert het educatief centrum, ofwel Backyard Biologics, uitjes aan, aan o.a. scholen en bedrijven. Deze uitjes zijn eveneens gericht op het stimuleren en/of leren om duurzamer en bewuster te leven. Het is nog niet bekend of het bedrijf financiering heeft opgehaald. Dit traject loopt nog.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555