StartBoard

Crypto Consulting

Ondernemingsplan laten maken

Bij het op grote schaal implementeren van blockchain technologie wordt de maatschappij echter geconfronteerd met een gebrek aan kennis. Crypto- en blockchaintechnologie zijn voor veel overheidsinstanties, bedrijven en particulieren nog onbekend terrein. Het is complexe materie en het bestaat in feite nog maar net. Daarom is de literatuur beperkt en zijn er op het moment nog maar weinig echte experts. Vanuit de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid is er dan ook een enorme vraag naar expertise en kennis op dit gebied. Men erkent de potentie van deze nieuwe technologie en ziet grote kansen voor de implementatie ervan, maar het ontbreekt nog aan knowhow.

Ondernemer Faycal Ramsis speelt in op deze situatie met het bedrijf Crypto Consultancy BV. Ramsis specialiseerde zich aan de Saïd Business School (Oxford) op het gebied van Blockchain Strategy. Deze expertise wil hij nu gaan inzetten om een breder begrip van blockchain en crypto te bewerkstelligen in de maatschappij, en met name daar waar deze technologieën kunnen worden toegepast: in het bedrijfsleven en bij de overheid. Vergelijkbaar met de introductie van de opleiding Cryptocurrency and Disruption aan de LSE (London School of Economics & Political Science).

Vanuit de Cube Centre in Almere zal Crypto Consultancy BV daarom professioneel advies geven op het gebied van blockchain en cryptovaluta gerelateerde onderwerpen. Er zal een econoom worden aangenomen en de consultancy zal zich focussen op de juridische en economische aspecten van de technologie. Daarnaast kunnen particulieren, overheden en bedrijven er terecht voor al hun vragen omtrent blockchain, cryptovaluta en eventuele implementaties.

Daarbij moet uitdrukkelijk opgemerkt worden dat er geen investeringsadvies zal worden geboden. Ook zal het niet mogelijk zijn te investeren in bestaande cryptovaluta.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555