StartBoard

Gaia

Ondernemingsplan zorgcentrum

Nina van Wieringen wil vanuit het zusterschap inspelen op de omschreven ontwikkelingen met het opzetten van Gaia, een holistisch zorgcentrum voor zwanger (wordende) vrouwen. Daarbij worden deze vrouwen gedurende en na (tot vier jaar erna) voorzien van de noodzakelijke zorg, maar ook kennis, ontspanning en community.

Het holistisch (zorg)centrum biedt een scala aan behandelingen, workshops en bijeenkomsten aan die zijn gericht op het ondersteunen van zwangere vrouwen op hun zwangerschap en bevalling. Dit aanbod valt veelal onder het lidmaatschap bij het zorgcentrum.

Behandelingen kunnen variëren van prenatal yoga, echoscopie (pret)echo’s, homeopathie, NEI-therapie, doula, begelieidng, acupunctuu, (zwangerschaps)massage tot hypnobirthing en chiropractie. Deze behandelingen zijn ontworpen om zwangere vrouwen te helpen zich ontspannen, hun lichamelijke en mentale gezondheid te verbeteren en hen te voorbereiden op de bevalling.

Workshops en bijeenkomsten kunnen onder andere gaan over voeding tijdens de zwangerschap, stressmanagement, bevallingsvoorbereiding en babyzorg. Deze bijeenkomsten bieden zwangere vrouwen de kans om kennis op te doen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere aanstaande moeders. Denk bijv. aan workshops op het gebied van yoga, ademhalingstechniekene en systemisch werken of familieopstellingen. Daarnaast fungeert Gaia als een alternatief consultatiebureau voor postnatale samenkomsten waarbij dames in een besloten (vaste) groep ervaringen kunnen uitwisselen. Op termijn wil men uitbreiden naar uitgebreidere zorg, zoals verloskunde, fysiotherapie en osteopathie.

Het holistische zorgcentrum voor zwangere vrouwen richt zich op een integrale aanpak van zwangerschap en bevalling en biedt zwangere vrouwen de kans om zich op verschillende niveaus voor te bereiden op het moederschap. Het centrum streeft ernaar om zwangere vrouwen te begeleiden op hun pad naar een gezonde en ontspannen zwangerschap en bevalling.

Op de langere termijn hoopt ondernemer Van Wieringen Gaia uit de bouwen naar zorg buiten zwangerschap om. Daarbij hanteert zij dezelfde holistische visie, dat wil zeggen, men kijkt naar de mens als geheel en geloven in de kracht van het zelfhelend vermogen van het lichaam. Een belangrijk uitgangspunt binnen Gaia is dat vrouwen elkaar gaan dragen, dus dat Gaia een plek wordt waar (beginnende) moeders elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren/een gemeenschap vormen.

Gaia beschikt tevens over een horecagelegenheid waar men samen kan ontbijten en/of lunchen, met natuurlijke, biologische producten die o.a. van de boer vandaan komen en de kinderen buiten kunnen spelen in een antroposofische speeltuin (seizoensgebonden, dus lente en (na)zomer!).

Daarnaast stelt Gaia vrijstaande bedrijfsruimtes beschikbaar voor het bieden van (soortgelijke) behandelingen en workshops. Deze bedrijfsruimtes worden verhuurd om extra inkomsten te genereren. En is ondernemer Van Wieringen voornemens een online zwangerschap en/of keizersnede cursus te ontwikkelen voor het (op afstand) informeren van zwangere vrouwen over diverse onderwerpen. Dergelijke cursussen worden vaak (gedeeltelijk) vergoedt vanuit de verzekering en biedt Gaia een extra (passieve) inkomstenstroom.

Tevens krijgt men (afsluitend) de mogelijkheid om diverse zwangerschap gerelateerde spullen te huren bij Gaia. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bevalbaden, -krukken en TENS-apparaten.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555