StartBoard

MIRA Healthcare

Ondernemingsplan laten maken zorg

Uit onderzoek (CBS) blijkt dat er in Nederland veel behoefte is aan aanvullende zorg, mede door de toename van het aantal ouderen in Nederland (vergrijzing). Maar liefst 70% van de Nederlanders die een ziekte of aandoening hebben is op zoek naar extra gezondheidszorg naast de reguliere gezondheidszorg. Deze vraag zal naar verwachting blijven stijgen omwille van de vergrijzing. Zo wordt verwacht dat in 2019 de helft van de Nederlandse bevolking ouder dan vijftig jaar is. Ouderen hebben omwille van toenemende klachten meer behoefte naar zorg. Hierdoor zal de vraag naar zowel reguliere als aanvullende zorg de komende jaren sterk gaan toenemen.

Tegelijkertijd is er een groep Nederlanders die extra behoefte heeft naar aanvullende zorg in de vorm van (ambulante) begeleiding, coaching en ondersteuning na een vervelend voorval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan emotionele en/of fysieke mishandeling of huiselijk geweld. Nu er veel focus en aandacht opgeëist wordt door de groep ouderen omwille van de vergrijzing is dit steeds vaker een groep die moeite heeft om aanvullende, ofwel ambulante, zorg te krijgen.

Ondernemer Ditmira Miftaraj wilt inspelen op de toenemende vraag naar ambulante begeleiding met haar bedrijf, MIRA Healthcare. Binnen dit bedrijf helpt zij mensen die actief behoefte hebben naar zorg aan huis. De patiënten van MIRA Healthcare bestaan onder meer uit ouderen, maar ook jonge mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn of op jonge leeftijd ziek zijn geworden, waardoor zij extra zorg nodig hebben.

MIRA Healthcare wilt dit gaan aanbieden in de regio Den Haag, echter, moet ondernemer Miftaraj allereerst de IND overtuigen om dit in Nederland te mogen doen. Op dit moment focust zij zich dan ook volledig op het ondersteunen van haar IND aanvraag om in Nederland dit bedrijf te starten.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555