StartBoard

Rava Bewind

Ondernemingsplan bewindvoering

Met Rava Bewind willen wij cliënten in Eindhoven voorzien van professioneel bewind, mentorschap en curatele. Zij zullen daarbij gebruik maken van onze uitgebreide ervaring, kennis en kunde op het gebied van zorg (vooral die van Valerie) in de meest brede zin van het woord en het recht (vooral die van Raissa) en natuurlijk de gevolgde opleidingen voor mentorschap, bewind en curatele.

Zij onderscheiden zich met een aanpak waarbij de aandacht voor de situatie van de cliënt voorop staat. We geloven namelijk dat cliënten daar waar mogelijk gebaat zijn bij transparantie en menselijk contact. De cliënten moeten het gevoel hebben dat ze geholpen worden door echte mensen, die om hen geven, en voor ons geen nummer zijn in een systeem van bureaucratie. Echte hulp begint bij aandacht, en dat is precies wat wij ze willen geven. Daarbij zijn ze ervan overtuigd dat enkel op deze manier een grote en diverse groep cliënten op een later moment weer op eigen voeten zal kunnen staan.

Concreet betekent deze aanpak twee dingen. Ten eerste zullen zij met iedere cliënt een uitgebreid intakegesprek voeren. Hierbij maken ze gebruik van motiverende gespreksvoering en bepalen ze in welke fase een cliënt zich bevindt aan de hand van het model van Prochaska en DiClemente. Indien een cliënt zijn of haar frustratie of agressie uit zullen zij door middel van het tonen van begrip en het serieus nemen van de cliënt deze kalmeren. Dit intakegesprek zal de basis vormen voor het vervolg van onze samenwerking met, en de hulp aan de cliënt.

Ten tweede zijn zij voornemens uitgebreid de tijd te nemen voor iedere cliënt door het aantal cliënten langzaam op te bouwen. Het eerste jaar streven ze ernaar twaalf cliënten aan te nemen. Ze werken daarbij vanuit huis of het huis van de cliënt, waardoor ze cliënten een veilige en rustige omgeving bieden. De eerste cliënten zullen zij krijgen vanuit ons netwerk, bestaande uit onder andere instanties in het recht, de verslavingsproblematiek, zorginstellingen, lokale wijkorganisaties en diverse sociëteiten.

Indien mogelijk breiden ze het jaar daarop uit door actief de doelgroep te benaderen middels flyers en folders bij zorg- en opvanginstellingen, het plaatsen van advertenties in lokale dagbladen en het online adverteren middels onze SEA- en SEO geoptimaliseerde website. Ook willen ze actief zijn in de buurt en via ons persoonlijk netwerk extra hulpbehoevenden benaderen. Vooralsnog nemen we geen personeel aan.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555