StartBoard

Rudge Entertainment

Ondernemingsplan entertainment

Mensen door muziek en theater samenbrengen. Dat wil ondernemer Gerard Rudge doen door zijn onderneming Rudge Entertainment te vestigen op een fysieke locatie in Amsterdam. Hier wil de ondernemer entertainment bieden aan mensen en tegelijk een lessen en workshops aanbieden die op een positieve, sociale manier bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid in de wijk. Dit concept heeft dus commerciële en maatschappelijke doeleinden en is hiermee in lijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De locatie zal dienstdoen voor:

• het organiseren en geven van feesten;

• het huisvesten van PokoeFM en LobieFM;

• het verzorgen van lessen en workshops.

Commercieel

Commercieel gezien zal de onderneming dienstdoen als feestlocatie. De ondernemer gaat hier feestjes geven waarvoor hij bandjes, dj’s en stand-up comedians zal aantrekken. Om een brede doelgroep aan te spreken, wil hij werken met thema-avonden. Doel is om bezoekers een fijne tijd te geven en van muziek te laten genieten.

Maatschappelijk

Maatschappelijk gezien zal de onderneming dienstdoen als ontmoetingsplek. Een ontmoetingsplek kan een plek zijn waar mensen samenkomen om koffie te dringen of te sporten, maar het kan natuurlijk ook een plek zijn waar mensen bijeenkomen om gezamenlijk iets te leren. Dit is dan ook precies wat de ondernemer met zijn onderneming neerzet: een plek in de wijk die bijdraagt aan de culturele binding van mensen van alle leeftijden en achtergronden.

De ondernemer wil zijn kennis over muziek en theater overdragen door kosteloos lessen en workshops te geven. De lessen stemt hij af op de doelgroep; dit kunnen kinderen en jongeren zijn, maar ook volwassenen of ouderen. Op deze manier wil de ondernemer mensen uit de buurt motiveren, elkaar begrip laten krijgen voor elkaars cultuur, lol in het leven geven, zorgen doen vergeten en verveling en het gevoel van eenzaamheid tegengaan.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555