StartBoard

SoarchPunt

Ondernemingsplan laten maken

SoarchPunt is een stichting die zich focust op het opvangen van mensen tussen de 18 en 50 jaar met gevarieerde stoornissen, waardoor zij beperkt of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zij kunnen bij SoarchPunt terecht voor 24-uursopvang. Het streven is om de bewoners een warm, gezellig, geborgen en veilig leefklimaat te bieden maar tevens de nodige structuur, begrenzing en een consequente benadering te bieden. Daarnaast worden er allerlei hulpverleningsvormen ingezet om de bewoners te helpen met een gevarieerde dienstverlening.

Momenteel (anno november 2018) helpen de aanstaande bestuurders Riesebosch en Bos van SoarchPunt verschillende mensen uit gevarieerde leeftijdscategorieën als werknemers. Daarbij ligt de focus op het helpen van mensen met zorgbegeleiding. De ambitie is om dit vanuit een eigen stichting te gaan doen. De bestuurders zien dat er een groep zorgvragers is in Friesland met uiteenlopende, al dan niet aan autisme verwante, stoornissen. De groep is niet in staat om voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zijn ze al dan niet verplicht of verzocht om hun ouderlijk huis te verlaten. Zij willen deze groep een plek bieden om in een fijn leefklimaat te kunnen wonen en zich te kunnen ontplooien.

Vanaf januari 2020 willen bestuurders Riesebosch en Bos binnen de op te zetten stichting SoarchPunt de mogelijkheid bieden om mensen met uiteenlopende, al dan niet aan autisme verwante, stoornissen op te vangen door een vestigingslocatie te openen met ruimte voor 10 mensen. Hierdoor kunnen de bestuurders deze kwetsbare groep helpen door het bieden van een veilig leefklimaat en hulpverlening op maat.

De vestiging zal bestaan uit tien panden voor bewoners. Hiernaast wordt een centrale woonlocatie gecreëerd waar verzorgers en bewoners samen kunnen komen. De huizen zullen afkomstig zijn van Finch Buildings. Dit een bedrijfsconcept dat houten gebouwen maakt die makkelijk aanpasbaar zijn en gasloos, circluair en Co2-loos gebouwd kunnen worden. De gebouwen zijn hiernaast makkelijk op elkaar te stapelen en te verplaatsen. Dit biedt de flexibiliteit die bestuurders Riesebosch en Bos voor ogen hebben.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555