StartBoard

StichtingBibi

Ondernemingsplan laten maken

Stichting Bibi huis 1 is een stichting die zich focust op het opvangen van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met forse hechtingsproblematiek en de daaruit voortvloeiende gedragsproblematiek Het nieuw op te richten twee Bibihuis richt zicht op kidneren tussen de 12 en 18 jaar met dezelfde problematiek. Kinderen kunnen bij het zogeheten Bihi Huizen terecht voor 24-uursopvang, maar ook voor weekend- en vakantie opvang. Het streven is om de kinderen een warm, gezellig, geborgen en veilig leefklimaat te bieden maar tevens de nodige structuur, begrenzing en een consequente benadering. Daarnaast worden er allerlei hulpverleningsvormen ingezet om de kinderen te helpen weer bij hun gevoel te komen. Aan ieder kind in het Stichting Bibi huis 1 wordt Equitherapie aangeboden (een hulpverleningsvorm waarbij het paard als hulpmiddel wordt ingezet), evenals muziek, activiteiten in de natuur en mindfulness. Ook wordt er in het Stichting Bibi huis 1, indien wenselijk, individuele begeleiding aan de kinderen geboden in de vorm van Narratieve Therapie. Tevens worden alle (betaalde en onbetaalde) medewerkers van het Stichting Bibi huis 1 structureel gecoacht door een GZpsychologe, deskundig op het gebied van hechtingsproblematiek.

Momenteel (anno 2018) heeft de stichting één vestiging waar maximaal 6 kinderen (Deze kleinschaligheid is noodzakelijk gezien de complexe problematiek waarmee deze kinderen te kampen hebben en om de hulpverlening te kunnen bieden zoals door ons wordt gepropageerd) opgevangen kunnen worden. Deze vestiging van de stichting is vrijwel uitsluitend maximaal bezet (vol). Hierdoor is de stichting niet in staat om andere kinderen op te vangen die de hulp van de stichting goed kunnen gebruiken. De werkwijze van Stichting Bibi huis 1 en de positieve effecten die hieraan verbonden zijn, zijn niet onopgemerkt gebleven in de regio. Hierdoor heeft de stichting momenteel te maken met een wachtlijst van circa vijf kinderen. De wachtlijst fluctueert sterk aangezien de kinderen geen jaar kunnen wachten op een plek.

Vanaf 2019 wil bestuurder Paulissen binnen Stichting Bibi de mogelijkheid hebben om meer kinderen op te vangen door een nieuwe vestigingslocatie te openen met ruimte voor 6 kinderen. Hierdoor kunnen de bestuurders meer kinderen helpen met hechtingssproblematiek door het bieden van een veilig leefklimaat en hulpverlening op maat. Hiernaast kunnen zij de wachtlijst voor een groot deel afwerken. Kinderen kunnen bij Stichting Bibi huis 1 & 2 onder meer terecht voor:

  • 24-uursopvang
  • Weekend- en vakantieopvang

  • De eerste vestigingslocatie van Stichting Bibi is gevestigd in de regio Maastricht en de bedrijfsactiviteiten richten zich dan ook op de inwoners van de gemeente en de directe omgeving. De nieuwe vestigingslocatie wordt eveneens in deze regio geopend.

    Sluit project
    Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
    Telefoonnummer StartBoard033 2340 555