StartBoard

Vaste Rots

Ondernemingsplan laten maken zorg

Uit onderzoek (CBS) blijkt dat er in Nederland veel behoefte is aan aanvullende zorg, mede door de toename van het aantal ouderen in Nederland (vergrijzing). Maar liefst 70% van de Nederlanders die een ziekte of aandoening hebben is op zoek naar extra gezondheidszorg naast de reguliere gezondheidszorg. Deze vraag zal naar verwachting blijven stijgen omwille van de vergrijzing. Zo wordt verwacht dat in 2019 de helft van de Nederlandse bevolking ouder dan vijftig jaar is. Ouderen hebben omwille van toenemende klachten meer behoefte naar zorg. Hierdoor zal de vraag naar zowel reguliere als aanvullende zorg de komende jaren sterk gaan toenemen.

Tegelijkertijd is er een groep Nederlanders die extra behoefte heeft naar aanvullende zorg in de vorm van (ambulante) begeleiding, coaching en ondersteuning na een vervelend voorval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan emotionele en/of fysieke mishandeling of huiselijk geweld. Nu er veel focus en aandacht opgeëist wordt door de groep ouderen omwille van de vergrijzing is dit steeds vaker een groep die moeite heeft om aanvullende, ofwel ambulante, zorg te krijgen. Dit blijkt o.a. uit de vele artikelen in nieuwsbladen, maar ook artikelen op populaire tv-programma’s als Radar.

Ondernemer Eunice Carrillho wilt deze groep actief gaan helpen met het aanbieden van ambulante begeleiding met haar bedrijf, Vaste Rots. Binnen dit bedrijf helpt zij mensen die omwille van een vervelend voorval (of voorvallen) actief behoefte hebben naar zorg. De patiënten van Vaste Rots bestaan onder meer uit de slachtoffers van een vervelend voorval, maar ook het netwerk van deze personen. Daarbij kan bijvoorbeeld ook de dader van het voorval horen en ook de kinderen van een slachtoffer.

Vaste Rots wil dit gaan aanbieden in de regio Purmerend en Hoorn, echter, heeft ondernemer Carrillho allereerst een WMO-zorgcontract nodig om te gaan starten. Op dit moment focust zij zich dan ook op het behalen van deze vergunning /dit contract.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555