StartBoard

Wij Vluchten Niet

Ondernemingsplan laten maken stichting

Anno 2018 kent de wereld geen wereldvrede. De wereld kent namelijk nog steeds, voornamelijk in Afrika en Azië, talloze oorlogsgebieden. Een oplossing voor deze conflicten is in sommige gevallen nog steeds ver te zoeken. Als gevolg van deze situaties in deze landen leven de burgers in zware omstandigheden. Een leven dat voor iemand uit de westerse wereld lastig is voor te stellen. Het gevolg is dat mensen uit deze gebieden vluchten naar andere landen en dat er steeds meer migratie ontstaat. Dit gebeurd al een langere tijd. Zo vertrok bijvoorbeeld Achmed Alkhafaji in 1990 vanuit Bagdad, de hoofdstad van Irak, naar Nederland. Inmiddels woont hij geruime tijd in Nederland en is de ambitie ontstaan om mensen uit oorlogsgebieden actief te gaan helpen met een op te zetten stichting.

Gelukkig zijn er, naast Achmed Alkhafaji, ook andere mensen, overheden en stichtingen, zoals Unicef en Artsen zonder Grenzen, die actief deze mensen uit oorlogsgebieden willen helpen. Om enerzijds het dragelijker te maken voor de burgers en anderzijds om te proberen een oplossing te zoeken voor deze problemen.

Vanaf oktober 2018 wil ook Achmed Alkhafaji actief mensen in oorlogsgebieden gaan helpen met zijn op te zetten stichting, Wij-Vluchten-Niet. Een stichting dat zich richt op het helpen van mensen uit oorlogsgebieden. Bestuurder Alkhafaji gaat zich voornamelijk focussen op het ophalen van geld middels collectes en sponsorlopen. Daarbij wordt het grootste deel van het opgehaald geld gedoneerd aan grote stichtingen, zoals Artsen zonder Grenzen die zich eveneens richten op het helpen van mensen in oorlogsgebieden. Op den duur wilt de stichting verder uitgroeien tot een partij die ook daadwerkelijk op locatie, in de oorlogsgebieden, gaat helpen met vrijwilligers. Inmiddels heeft bestuurder Alkhafaji meerdere, circa 15, vrijwilligers gevonden die uit naam van Wij-Vluchten-Niet willen collecteren.

Sluit project
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555
Telefoonnummer StartBoard033 2340 555